אישור קרינה

אישור קרינה

אישור הממונה על בטיחות הקרינה, עד לתאריך 21.5.2017